PENCIL SKIRT

IMG_8061 IMG_8137 IMG_8153 IMG_8161 IMG_8069


Zara boyfriend sweatshirt (here)
Mango shirt (here)
H&M hat (here)
Zara skirt (here, here, here)
Louis Vuitton bag
Zara shoes (here)

SHADES OF GREY

IMG_7897 IMG_7887 IMG_7898 IMG_7916 IMG_7876

Zara sweatshirt 
Mango Jeans (here)
Valentino Lock Bag
Asos sunglasses (here)
Pertini shoes